Strona główna>widoczne dla wszystkich>Zestaw małego radiomana


Zestaw małego radiomana

Zestaw małego radiomana
© Kocewicz - wszelkie prawa zastrzeżone.
Poprzednie zdjęcie:
Plac Sałacińskiego
album  postcard_off Następne zdjęcie:
czarne na czerwonym jedzie po.. Kaliskim?

Zestaw małego radiomana

Opis: O Hani w "Radio Eletroniku" numer 11 '88 pisano:
OCENY EKSPLOATACYJNE[..]

W połowie ubiegłego roku zaczęły do Re-
dakcji napływać różne opinie o wyrobie
ELTRY- radiomagnetofonie "Hania".
Redakcja postanowiła mieć swój własny
osąd na temat jakości tego produktu.

Zacząć trzeba "historii" zakupu. Chcie-
liśmy, aby to był egzemplarz rynkowy, ze
sklepu. Z dwóch odbiorników, które znaj-
dowały się danego dnia w sklepie nr 537
WPHW w Warszawie, obydwa były nie-
sprawne. W jednym z nich był bardzo silny
przydźwięk w pozycji "magnetofon", w
drugim nie działał jeden kanał przy odtwa-
rzaniu z magnetofonu. W tym przypadku
dokonano naprawy przedsprzedażnej
"usuwając" zwarcie w obwodzie głowicy,
które spowodowała duża kropla cyny. Po
kilku godzinach pracy zaczął uszkadzać się
wzmacniacz m.cz. Także po sprawdzeniu
pracy odbiornika na słuchawki, po wyjęciu
słuchawek, odbiór na głośniki stał się nie-
możliwy. Radiomagnetofon ten zwrócono
do sklepu. Po tygodniu znalazły się w
sklepie następne egzemplarze, z których
jeden jako sprawny został nabyty i prze-
znaczony do próbnej eksploatacji. Jest to
radiomagnetofon z numerem fabrycznym
87371548, wyprodukowany 3 sierpnia ub.r.
Po ponad półrocznej, dość intensywnej
eksploatacji można przedstawić następują-
cą ocenę "Hani" na podstawie posiadanego
egzemplarza.
Wygląd zewnętrzny- bardzo przyjemny,
zbliżony do panującej obecnie mody, este-
tyka i jakość wykonania nie budzą zastrze-
żeń.
Elementy regulacyjne- zbyt rozrzucone
na trzech ściankach urządzenia wymuszają
większą przestrzeń dostępu, np. w regale.
Niezbyt fortunne wydaje się rozwiązanie
powodujące, że przełącznik na pracę "ma-
gnetofon" włącza od razu wzmacniacz
m.cz., bez wciśnięcia któregokolwiek przy-
cisku. W ten sposób, przez zapomnienie,
można bardzo szybko rozładować baterię,
gdy korzystamy z tego zasilania.
Obwody wejściowe odbiornika zapewniają
dobrą selektywność i czułość, tę ostatnią na
zakresie krótkofalowym można uznać za
bardzo dobrą.
Jakość dźwięku niestety, budzi poważne
zastrzeżenia. Jest ona wręcz kiepska. Pomi-
jając bardzo małą moc, bo w końcu można
przyjąć, że taką ustalono dla danego rodza-
ju sprzętu, regulacja barwy dźwięku jest
chyba nie najlepiej rozwiązana. Przejście
na wysokie tony bardzo obniża poziom
wyjściowy odbioru. W instrukcji obsługi nie
podaje się współczynnika zniekształceń
nieliniowych. Czyżby uczyniono to świa-
domie, bo odsłuchowo można stwierdzić,
że są one duże; odbiór mowy, gdy przełą-
cznik jest w pozycji tonów niskich, staje się
czasem nawet trudno zrozumiały.
A wreszcie, całość układu ma tendencję do
uwypuklania niskich tonów.
Można by także wspomnieć, że brak oświe-
tlenia skali (przy zasilaniu z sieci) czyni
odbiornik w warunkach domowych "mar-
twym" meblem.
Reasumując, gdyby nie te ostatnie uwagi,
można by ocenić radiomagnetofon "Ha-
nia" pozytywnie, dla sprzętu w swojej klasie.

OD REDAKCJI

Zakłady Radiowe "Eltra" po zapoznaniu się
z oceną eksploatacyjną dotyczącą RMS
"Hania" nadesłały swoje uwagi, które poni-
żej zamieszczamy.
Radiomagnetofon "Hania" został skon-
struowany z przeznaczeniem dla szerokie-
go kręgu odbiorców. Jest konstrukcją klasy
standard. Dlatego nie należy oczekiwać
od niego spełnienia norm hi-fi.
Rozmieszczenie elementów regulacyjnych
w RMS "Hania" nie odbiega od rozwiązań
stosowanych przez zachodnie firmy w po-
dobnym sprzęcie, np. Grundig model RR
455, Sanyo model MS 450L, Philips model
D 8060.
Moc radiomagnetofonu "Hania" (1W) nie
jest zbyt duża, ale stosowana jest również
w radiomagnetofonie Sanyo - model
M7200LU, SHARP model 39395/L,
Grundig model RR 335 itp.
W celu zwiększenia mocy akustycznej
RMS "Hania" zastosowano w bieżącym
roku nowe głośniki GD/10/2/3 - 80m. Są
to głośniki o większej efektywności, dające
lepsze przetworzenie dostarczonej
energii
elektrycznej w akustyczną. Z punktu wi-
dzenia użytkownika głośność radiomagne-
tofonu wyraźnie wzrasta.
Informujemy, że w instrukcji obsługi poda-
ny jest współczynnik zniekształceń h
Autor zdjęcia: Kocewicz
Słowa kluczowe: Hania, RMS401, radio, Unitra, Eltra, Tonsil, Stilon
Kategorie: radiotechnika i radiokomunikacja
Dostępność: widoczne dla wszystkich
Data: 19.06.2010 00:11
Wyświetleń: 1473
Data wykonania zdjęcia: (nieznana)
Rozmiar pliku: 349.3 KB

EXIF:

Model: NIKON D40
Producent: NIKON CORPORATION
Długość ogniskowej (dla klatki 35mm): 46mm
Długość ogniskowej: 31mm
Wartość przysłony: f/4.5
Czas ekspozycji: 3 sek.
Tryb naświetlania: Ręczny
Data utworzenia: 18.06.2010 22:29:54
[Przełącz na mobilną wersję tej strony]

© 2022 Ukalo & Pewusoft. Napędzane piwem i 4images 1.9 Copyright © 2002-2022 4homepages.de
Strona zawiera poprawny XHTML oraz śladowe ilości orzechów laskowych.